Desenli Bayan Kazak Örneği

  • 15 Aralık 2011

Usta ellere..Örgüde iddialı iseniz, bu kazağı kolayca örebilirsiniz. Fantezi örgülerle örülen kazak, kırçıllı ve dore karışık bîr yun kullanıldığı için abiye bir hava taşıyor..

GEREKLİ MALZEMELER:
900 gr. kırçıllı bej yün 3,5 ve 4,5 numara şişler 3 numara tığ.

Arka: 3,5 numara şişlerle 106 ilmek başlayın, 8 sıra başlangıç örgüsü, sonra da 2/6 lastik örün. Örgünün boyu 7 cm. olunca, örgünün tersinden 1 sıra ters örüp, bu sırada eşit aralıklarla 13 ilmek artırın. Sonra 4.5 numara şişlere geçin ve şöyle çalışın: 1 ters ile başlayarak 4 ilmek çift pirinç örgü, 15 ilmek baklava ile çift pirinç örgü, 3 ilmek, 1 yüz ile başlayarak çift pirinç, 19 ilmek fantezi saç örgüsü 1, 37 ilmek fantezi baklava örgü, 19 ilmek fantezi saç örgüsü 2, 3 ilmek 1 yüz ile başlayarak çift pirinç, 15 ilmek baklava ile çift pirinç, 4 ilmek 1 yüz ile başlayarak çift pirinç. Örgünün boyu 39.5 cm. olunca, kollar için yanlardan 2 sırada 10 kez 1 ilmek eksiltin. Örgünün boyu 65 cm. olunca, yaka için ortadaki 25 ilmeği kapatın, iki kısmı ayrı ayrı tamamlarken, yaka tarafından 2 sırada bir 3 kez 1 ilmek ve 1 kez 2 ilmek kapatın, örgünün boyu 67 cm. olunca, bütün ilmekleri kapatın.

Ön: Arka gibi başlayıp örün. Örgünün boyu 59.5 cm. olunca, yaka için ortadaki 15 ilmeği kapatın, iki kısmı ayrı ayrı tamamlarken, yaka tarafından 2 sırada bir 1 kez 3 ilmek, 2 kez 2 ilmek ve 3 kez de 1 ilmek eksiltin. Örgünün boyu 67 cm. olunca, bütün ilmekleri bir seferde kapatın.

Kollar: 3.5 numara şişlerle 50 ilmek başlayın, bordürü ön ve arka gibi örün. Tersten örülen 1 ters sıra esnasında, eşit aralıklarla 9 ilmek artırın ve sonra 4.5 numara şişlerle şöyle çalışın: 19 ilmek fantezi saç örgüsü 1, 3 ilmek, 1 yüz ile başlayan çift pirinç, 15 ilmek baklava ile çift pirinç örgü, 3 ilmek 1 yüz ile başlayan çift pirinç, 19 ilmek fantezi saç örgüsü 2. Aynı zamanda yanlardan, 6 sırada bir 6 kez 1 ilmek ve 4 sırada bir 13 kez 1 ilmek artırın. Artırılan ilmekleri çift pirinç örün. Örgünün boyu 43 cm. olunca, yanlardan 10 kez 1 ilmek eksiltin. Örgünün boyu 44 cm. olunca, bütün ilmekleri kapatın.

Tamamlama: Bütün dikişleri kapatın. Yaka çevresinden 88 ilmek alıp 6 sıra başlangıç örgüsü örün. Yaka bordürü çevresine, tığla 1 sıra, soldan sağa sık iğne yapın.


KULLANILAN ÖRGÜLER
Başlangıç örgüsü
Çift pirinç örgü
2/6 lastik: (+2 ilmek sayısının kadarıyla örülür). 1. sıra ve tek sıralar: 2 ters ördükten sonra sıra boyu 6 yüz ve 2 ters. 2. ve çift sıralar: ilmekleri geldikleri gibi örün.
Fantezi saç örgüsü 1
(19 ilmek üzerinden örülür) 1. sıra: 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters. 2. ve çift sıralar: İlmekleri geldikleri gibi örün. 3. sıra: 1. sıra gibi örün. 5. sıra: 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sola çaprazlama (=3 ilmeği yardımcı şişe alıp 180 derece döndürün ve örgünün ön tarafında tutun, 2 yüz örüp, sonra bekleyen ilmekleri de yüz örün), 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sola çaprazlama, 1 ters, 1 yüz, 1 ters. 7. sıra: 1. sıradan tekrarlayın.
Fantezi saç örgüsü 2:
Fantezi örgü 1 gibi çalışın, ancak 5. sırada: 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sağa çaprazlama (=2 ilmeği yardımcı şişe alıp örgünün arka tarafında bekletin, sonraki 3 ilmeği ikinci yardımcı şişe alıp 180 derece döndürün, önce ikinci yardımcı şişteki ilmekleri yüz örün), 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sağa çaprazlama, 1 ters, 1 yüz, 1 ters.

Desenli Bayan Kazak Modeli
Baklava örgü
(15 ilmek üzerinden örülür) 1. sıra: 1 ters ile başlayarak 7 ilmeği çift pirinç örün, 1 yüz, yine 1 ters ile başlayarak 7 ilmeği çift pirinç örün. 2. ve çift sıralar: İlmekleri geldikleri gibi örün. 3. sıra: 6 ilmek çift pirinç örgü, 3 yüz, 6 ilmek çift pirinç. 5. sıra: 5 ilmek çift pirinç, 5 yüz, 5 ilmek çift pirinç. 7. sıra: 4 ilmek çift pirinç, 3 yüz, 1 ters, 3 yüz, 4 ilmek, çift pirinç. 9. sıra: 3 ilmek çift pirinç, 3 yüz, 3 ilmek çift pirinç, 3 yüz, 3 ilmek çift pirinç. 11. sıra: 2 çift pirinç, 3 yüz, 5 çift pirinç, 3 yüz, 2 çift pirinç. 13. sıra: 1 çift pirinç, 3 yüz, 7 çift pirinç, 3 yüz, 1 çift pirinç. 15. sıra: 3 yüz, 9 çift pirinç, 3 yüz. 17. sıra: 2 yüz, 10 çift pirinç, 2 yüz. 19. sıra: 3 yüz, 9 çift pirinç, 3 yüz. 21. sıra: 1 çift pirinç, 3 yüz, 7 çift pirinç, 3 yüz, 1 çift pirinç. 23. sıra: 2 çift pirinç, 3 yüz, 5 çift pirinç, 3 yüz, 2 çift pirinç. 25. sıra: 3 çift pirinç, 3 yüz, 3 çift pirinç, 3 yüz, 3 çift pirinç. 27. sıra: 4 çift pirinç, 3 yüz, 1 çift pi¬rinç, 3 yüz, 4 çift pirinç. 29. sıra: 5 çift pirinç, 5 yüz, 5 çift pirinç. 31. sıra: 6 çift pirinç, 3 yüz, 6 çift pirinç. 33. sıra: 1. sıradan tekrarlayın.
Fantezi baklava örgü
(37 ilmek üzerinden) 1. sıra: 15 yüz, 7 sola çaprazlama (=3 ilmeği yedek şişe alıp, örgünün arka tarafında bekletin, sonraki 4 ilmeği yüz örüp, sonra bekleyenleri yüz örün), 15 yüz. 2. ve çift sıralar: 6., 8., 14., 22., 24., 30., 32., 38., 40., 46., 48. ve 54. sıralar hariç, çift sıralarda ilmekleri geldikleri gibi örün. Yukarıda belirttiğimiz sıralarda ise şöyle çalışın: Baklavadan önceki ve sonraki ilmekleri haraşo örün, baklavada ve içinde ise, ilmekleri geldikleri gibi örün. 3. sıra: 14 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlayın A (= 1 ilmeği yedek şişe alıp örgünün arka tarafında bekletin, 3 yüz örün, sonra bekleyen ilmeği yüz örün), 1 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlaym A (= 3 ilmeği yedek şişe alıp örgünün ön tarafında bekletin, 1 yüz örün, sonra bekleyen ilmekleri yüz örün), 14 yüz. 5. sıra: 13 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlayın  A, 3 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlaym A, 18 ters. 7. sıra: 12 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlayın B (= 1 ilmeği arkada bekletin, 3 yüz örün, bekleyen ilmeği ters örün), 5 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlayın B (= 3 ilmeği önde bekletin, 1 ters, bekleyen ilmekleri yüz örün), 12 ters. 9. sıra: 11 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlayın A, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlaym A, 11 yüz. 11. sıra: 10 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlaym B, 1 ters, 5 sola çaprazlama (= 3 ilmeği yardımcı şişte 180 derece döndürün, örgünün önünde bekletin, 2 yüz, sonra bekleyen ilmekleri yüz örün), 1 ters, 1 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlayın B, 10 yüz. 13. sıra: 9 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlaym A, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlayın A, 9 ters. 15. sıra: 8 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlayın A, 1 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 1 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlayın A, 8 ters. 17. sıra: 7 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlayın A, 2 yüz, 1 ters, 1 yüz, l ters, 5 sola çaprazlama, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 2 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 7 yüz. 19. sıra: 6 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 3 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 3 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 6 yüz. 21. sıra: 5 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 4 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 4 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 5 ters. 23. sıra: 4 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sola çaprazlama, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 4 ters. 25. sıra: 3 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 6 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 6 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 3 ters. 27. sıra: 2 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 7 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 7 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 2 ters. 29. sıra: 1 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 8 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sağa çaprazlama, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 8 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 1 ters. 31. sıra: 1 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama B, 8 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 8 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama B 1 ters. 33. sıra: 2 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 7 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 7 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 2 yüz. 35. sıra: 3 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 6 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sağa çaprazlama, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 6 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 3 yüz. 37. sıra: 4 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlayalım B, 5 yüz, 1 ters, 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama B, 4 ters. 39. sıra: 5 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlaym B, 4 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 4 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlayın B, 5 ters. 41. sıra: 6 yüz, 3 ilmeği bir ilmek üzerine sola çaprazlayın A, 3 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sağa çaprazlama, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 3 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 6 yüz. 43. sıra: 7 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 2 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 2 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 7 yüz. 45. sıra: 8 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama B, 1 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 1 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama B, 8 ters. 47. sıra: 9 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama B, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 5 sağa çaprazlama, 1 ters, 1 yüz, 1 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama B, 9 ters. 49. sıra: 10 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 1 yüz, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 1 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 10 yüz. 51. sıra: 11 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek sağa çaprazlama A, 1 ters, 5 yüz, 1 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 11 yüz. 53. sıra: 12 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama B, 5 sağa çaprazlama, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama B, 12 ters. 55. sıra: 13 ters, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama B, 3 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama B, 13 ters. 57. sıra: 14 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sola çaprazlama A, 1 yüz, 3 ilmeği 1 ilmek üzerine sağa çaprazlama A, 14 yüz. 59. sıra: 1. sıradan tekrarlayın.

Desenli Bayan Kazak Şeması

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Örgü resimli anlatımlı örgü sitesi